Vân tay

 Capsule A1 Capsule A1

Capsule A1

3,650,000₫

 Capsule B3 Capsule B3

Capsule B3

4,650,000₫

 Capsule G1 Capsule G1

Capsule G1

1,850,000₫

 Capsule X1 Capsule X1

Capsule X1

4,650,000₫

 Capsule X3 Capsule X3

Capsule X3

3,190,000₫

-25%
 Kaadas K7 Kaadas K7

Kaadas K7

9,390,000₫ 12,500,000₫

 Kaadas K9 Kaadas K9

Kaadas K9

8,350,000₫

 Kaadas L7 Kaadas L7

Kaadas L7

5,850,000₫

 Kaadas S8 Kaadas S8

Kaadas S8

7,390,000₫

 Locpro K300F Locpro K300F

Locpro K300F

5,190,000₫

 Locpro K500F Locpro K500F

Locpro K500F

7,590,000₫

 Locpro M120NF Locpro M120NF

Locpro M120NF

5,250,000₫

 SHP - DH538 SHP - DH538

SHP - DH538

5,650,000₫

-31%
 SHP - DP609 SHP - DP609

SHP - DP609

11,390,000₫ 16,600,000₫

 SHP - DP738 SHP - DP738

SHP - DP738

9,450,000₫

 SHP - P728 SHP - P728

SHP - P728

8,350,000₫

-35%
 SHS - H705 SHS - H705

SHS - H705

6,750,000₫ 10,400,000₫

 SHS - P718 SHS - P718

SHS - P718

8,550,000₫